IoT עוד מעט כאן, האם גם אנחנו?

אירוע IoT Startups Roadshow 2017, שלישי, 3 בינואר 2017, 10:25

הצגת מחקר על השפעות חברתיות ואתיות על תהליכי ההטמעה והקבלה של טכנולוגיות חכמות..

ד"ר אלון הסגל

ד"ר אלון הסגל

ביה"ס דן מל"א

חוקר, מאמן ויועץ לפיתוח, שימוש והטמעה ארגונית של אמצעי המדיה החברתיים הדיגיטלים. מרצה בכיר במל"א, ר' חטיבת יזמות דיגיטלית. נשיא איגוד האינטרנט הישראלי. 

הרצאות נוספות באירוע IoT Startups Roadshow 2017

Open Accessibilty Menu