IoT עוד מעט כאן, האם גם אנחנו?

אירוע IoT Startups Roadshow 2017, שלישי, 3 בינואר 2017, 10:25

הצגת מחקר על השפעות חברתיות ואתיות על תהליכי ההטמעה והקבלה של טכנולוגיות חכמות..

ד"ר אלון הסגל

ד"ר אלון הסגל

ביה"ס דן מל"א

ר. תוכנית תשתיות מידע, ביה"ס דן להייטק, מל"א

הרצאות נוספות באירוע IoT Startups Roadshow 2017

Open Accessibilty Menu